మా గురించి

Senior Congress leader and former minister in the combined Andhra Pradesh Dr. Sake Sailajanath is an Indian politician from Andhra Pradesh, India and Andhra Pradesh Congress Committee president. He was a former minister of Andhra Pradesh.

Facebook

మరింత సమాచారం కొరకై మా "సాకె శైలజానాథ్ " ఫేసుబుక్ అకౌంట్ ని సంఫాలో అవ్వండి....

Twitter

మరింత సమాచారం కొరకై మా "సాకె శైలజానాథ్ " ట్విట్టర్ అకౌంట్ ని సంఫాలో అవ్వండి....

YouTube

మరింత సమాచారం కొరకై మా "సాకె శైలజానాథ్ " "యూట్యూబ్" ఛానల్ ని సబ్స్క్రయిబ్ అవ్వండి...

Our story

Sake Sailajanath MLA elected of state as a member of . Sake Sailajanath was born to Late Sri.S. Ramakrishna and is married to Dr.Moksha Prasulia

Member, APLA.Government Whip, Minister for Primary Education, SSA, Adult Education, A.P. Open Schools Society, Jawahar Bal Bhavan, A.P. Mahila Samatha Society, SIET, Public Libraries, SCERT, A.P. Text Books Press.

We want to provide you with a great experience which is why we want to hear from you. Your feedback helps us bring you more of the events you love and the service you expect.